مدیرکل هواشناسی خوزستان پیش بینی کرد به علت تغییرات جوی، طی دو روز آینده آبهای خلیج فارس مواج و طوفانی است.
کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مانا افزود: براساس تجزیه و تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی، به علت وزش بادهای شدید ناشی از اختلاف فشار، آبهای شمال غرب خلیج فارس به شدت مواج و متلاطم است.
وی از شناورهای سبک و نیمه سنگین خواست در روزهای آینده سفرهای دریایی خود را تا مساعد شدن وضعیت جوی خلیج فارس به تعویق بیندازند و درصورت رفتن به دریا احتیاط کنند.
مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز نسبت به مواج شدن آبهای ساحلی خوزستان و بروز خسارت به شناورهای کنار ساحل هشدار داد.
معاونت صید و صیادی اداره کل شیلات خوزستان نیز از قایق ها و شناورهای صیادی خواست به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی به دریا نروند.
در سال جاری آبهای جنوبی خوزستان و شمال غرب خلیج فارس بارها به علت تغییرات جوی متلاطم ، مواج و طوفانی بوده که همین امر سفرهای دریایی را با مخاطرات جدی روبرو کرد.
حدود 50هزار نفر از ساکنان ساحلی خوزستان از طریق صید و صیادی و تجارت امرار معاش می کنند.