گارد ساحلی ایتالیا خبر داد: بیش از دو هزار و 200 مهاجر در روز شنبه هفته جاری در آبهای مدیترانه نجات پیدا کردند و پیکر بی جان ده تن نیز از آب گرفته شد.
به گزارش گروه بین الملل مانا رویترزبه نقل از گارد ساحلی ایتالیا نوشت: در روز شنبه هفته جاری بیش از دو هزار و 200مهاجر در آبهای مدیترانه نجات پیدا کردند و پیکر بی جان ده تن نیز از آب گرفته شد.
بر اساس این گزارش، در 16 عملیات جداگانه، مهاجران از 13 قایق کوچک تفریحی پاروزنی، دو قایق کوچک و یک کشتی بزرگ گرفته شدند.
سازمان بین المللی مهاجرت دراین باره گفت: از آغاز سال جاری تاکنون، تعداد 4.220 مهاجر در آبهای مدیترانه جان خود را از دست داده اند، این درحالی است که در 12 ماه سال 2015، رقم جان باختگان 3.777 تن گزارش شده بود.
این گزارش ادامه داد:در حدود دو میلیون و 159 هزار و 496 مهاجر در سال جاری موفق شدند خود را به ایتالیا برسانند.