تفاهم نامه همکاری میان اتحادیه مالکان کشتی ایران و کره جنوبی در محل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار مانا تفاهم نامه همکاری بین اتحادیه مالکان کشتی ایران و کره جنوبی بعد از ظهر امروز در محل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و در حضور دکتر محمد سعیدی ریاست اتحادیه مالکان کشتی ایران و اعضاء هیئت مدیره این اتحادیه به امضاء کاپیتان حسن تیمور تاش دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران و کیم یونگ مو معاون اجرایی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مالکان کشتی کره جنوبی رسید . 
بر اساس این گزارش تقویت و تحکیم همکاری ، تبادل اطلاعاتی بین دو اتحادیه به منظور افزایش آگاهی طرفین از شرایط فعلی فضای حمل و نقل دریایی و کشتیرانی دو کشور در حوز ه های علمی، آموزشی، فنی، قانون گذاری از اهداف این تفاهم نامه همکاری است. 
همچنین اجرای احکام و مقررات مربوطه در بنادر و گمرکات، توسعه زیر ساخت های دریایی جهت تقویت و ایجاد جریان آزاد تجارت حمل و نقل دریایی میان دو کشور و منطقه و همکاری در راستای کاهش خطرات امنیتی و ایمن دریایی در بخش حمل و نقل کالا بین دو کشور مد نظرقرار گرفته است. 
همکاری در حوزه های تبادل اطلاعات در زمینه آموزش دریایی ، تبادل اطلاعات در زمینه قوانین داخلی ، منطقه ایی و تجهیزات بین المللی در رابطه با کشتی سازی و حمل و نقل دریایی از جمله زمینه های همکاری در این تفاهم نامه است.
از دیگرموارد همکاری می توان به تامین کمک های فنی لازم در رابطه با موارد ایمنی و امنیتی دریانوردی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی دریائی، مقابله با دزدان دریایی، تبادل اطلاعات، تجربیات و اقدامات مرتبط با اجرای مقاوله نامه اشاره کرد.