بزرگترین پروژه تفریحی-تجاری درسیستان وبلوچستان تا پنج سال آینده در بندر چابهار افتتاح می شود که به گفته سرمایه گذار شهر رویال صدف، دراین طرح هفتصد نفردر سه شیفت مشغول فعالیت می شوند.
سرمایه گذارشهر رویال صدف درگفتگوبا خبرنگار مانا درچابهار با اشاره به آغاز ساخت این طرح گفت:این پروژه با اعتباری بالغ بر600میلیارد تومان و درزمینی به مساحت 194هزارمتر ساخته می شود
وی زمان ساخت کامل این طرح را پنج سال دانست وافزود: فازاول این شهر که شامل مجتمع های تجاری ومسکونی است تاپایان اردیبهشت 98 به بهره برداری می رسد.
به گفته خوانساری با سرمایه گذارانی از کشورهای عمان، بلژیک وتایلند برای واردات لوازم یدکی وخودرو وفروش آن ها در این شهر قرارداد منعقد شده است.
وی با تشریح قسمت های مختلف این شهر گفت:مجمع تجاری پنج طبقه، مجتمع اداری 12طبقه وسه مجتمع مسکونی 20طبقه ازقسمت های مختلف این شهراست.
سرمایه گذار شهر رویال صدف تصریح کرد:هم چنین یک زمین سه هزار متری برای مجموعه ورزشی ونیز یک رستوران سنتی وصنایع دستی اصیل چابهار برای این شهردر نظر گرفته شده است.
محمدخوانساری در پایان خاطرنشان کرد: دراین طرح هفتصد نفر به صورت شبانه روزی ودرسه شیفت مشغول هستند وپس از بهره برداری، برای بالغ برچهار هزار نفر اشتغال زایی می شود.
گفتنی است بخش های مختلف این شهرشامل بخش تجاری با دوهزارواحد ومجموعه نمایشگاهی،بخش اداری شامل 120واحد،بخش اقامتی با دارابودن سه برج مسکونی20طبقه ویک هتل چهارستاره وفضای تفریحی ورستوران های سنتی است که همه این ها توسط سرمایه گذاربخش خصوصی ساخته می شود وسازمان منطقه آزاد درآن نقشی ندارد.