شیپ فایندر
شیپ فایندر
طراحی سیستم های هوشمند پنل های ناوبری و صنعتی

توضیحات آگهی

طراحی پنل ناوبری هوشمند سخن گو با قابلیت تبدیل به پنج زبان مختلف انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، و عربی