شیپ فایندر

مزایای شنا در آب سرد

مزایای شنا در آب سرد : اگر تا به حال به افرادی برخورد کرده اید که برای تفریح به داخل آب هایی که روی آن یخ بسته است می پرند و احتمالاً این عمل آنها به نظر شما عجیب و غریب یا خارق العاده و غیر عادی بوده است. غالباً در افرادی که دیوانه وار […]